Konkurs MSWiA: Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom. Oferty należy składać do 29 marca 2016 r. Szczegóły na stronie: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1903760.html