Jest! Opublikowano projekt ustawy o Narodowym Centrum

19 grudnia 2016, pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o Narodowym centrum Społeczeństwa Obywatelskiego w wersji z 13 grudnia 2016 roku. Konsultacje trwają do 31 stycznia 2017 roku.

Narodowe Centrum Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego ma być agencją wykonawcza, która zajmie się polityką rządu wobec społeczeństwa obywatelskiego. Nadzór nad Centrum  będzie sprawował Prezes Rady Ministrów (premier). Zadania, którymi zajmuje się obecnie MRiPS, tj. wolontariat i działalność pożytku publicznego, zostaną „przesunięte” do Centrum. Centrum zajmie się także m.in. ekonomią społeczną, prawami człowieka oraz „udziałem” w realizacji międzynarodowych programów społeczeństwa obywatelskiego, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych.

Cały projekt i uzasadnienie są dostępne tu: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293252

Konsultacje trwają do 31 stycznia 2016 – uwagi można zgłaszać także elektronicznie na adres: konsultacje.ncrso@kprm.gov.pl