Konsultacje w sprawie rewitalizacji

W dniu 8 grudnia o godz. 18.00 w Starej Remizie przy ul. Żabiej rozpocznie się otwarte spotkanie konsultacyjne będące częścią, rozpoczynających się właśnie tego dnia, konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Włocławka.

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym będzie dostępny od dnia 8 grudnia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. Formularz, na którym będzie można wyszczególnić swoje uwagi, opinie i spostrzeżenia dotyczące procesu rewitalizacji, będzie także do pobrania na stronach: www.wloclawek.pl, rewitalizacja.wloclawek.eu, w Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 i we włocławskim ratuszu przy Zielonym Rynku (Wydział Rozwoju, II piętro, pok. 206).

Oczywiście, mieszkańcy będą mogli przekazać również uwagi w formie ustnej.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek w tej sprawie jest dostępne pod adresem: www.bip.um.wlocl.pl.