PFRON – Program wyrównywania różnic między regionami III w roku 2017 – obszar E dla NGO

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Jeśli jesteś organizacją pozarządową działającą od co najmniej 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych, realizujesz projekty, masz możliwość uzyskania dofinansowania wymaganego od organizacji wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji tych osób (obszar E programu).

Wnioski w ramach obszaru E należy składać w terminie do 31 października 2017r. bezpośrednio do Kujawsko – Pomorskiego Oddziału PFRON w Toruniu,  ul. Szosa Chełmińska 30 – zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia wniosku dostępne są na stronie PFRON (www.pfron.org.pl – zakładka „Programy i zadania PFRON’/Programy realizowane obecnie /’Program wyrównywania różnic między regionami III”)