Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży: Nabór wniosków 2017

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Instytucja Zarządzająca Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży – ogłasza nabór wniosków na 2017 rok. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne, w tym publikacje. W roku 2017 wprowadzono kilka zmian: wyższe stawki, czy nowe priorytety. Wnioski można składać do 30 grudnia 2016 r.

Projekty 2017

Co roku Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ogłasza konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów młodzieżowych, których celem jest budowanie polsko-litewskiej przyjaźni.

W roku 2017 priorytety Funduszu to:

  • Promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi
  • Promowanie tolerancji i empatii wobec mniejszości narodowych zamieszkałych w Polsce i na Litwie
  • Promowanie polsko-litewskiej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
  • Wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja wolontariatu
  • Promowanie 10-lecia działalności Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

W roku 2017 Komitet uchwalił dodatkowy priorytet związany z 10-leciem Funduszu. W ramach priorytetu specjalnego wybrane zostanie 10 projektów, które zostaną wpisane w oficjalny kalendarz obchodów 10-lecia.

Zmiany

W konkursie wniosków 2017 wprowadzono wiele zmian: zwiekszyliśmy stawki na wyżywienie zakwaterowanie i wyżywienie, można więcej otrzymać na upowszechnianie rezultatów projektów.

Dodatkowo w konkursie wniosków na rok 2017, wnioski należy składac tylko w systemie online, nad którym obecnie pracujemy. Wzór wniosku dostępny jest w dziale Dokumenty.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać do 30 grudnia 2016 roku.

Wyniki konkursu będą znane w marcu 2017.

Zasady konkursu

Zasady formalne »

Zasady jakościowe »

Zasady finansowe »

Dokumenty »