Nakręć się na pomaganie

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu włączyło się w akcję „Nakręć się na pomaganie” realizowaną przez Panią Krystynę Marszałek – Michalską w ramach wolontariatu młodzieżowego

Akcja polega na zbieraniu różnego typu nakrętek, zakrętek, korków, wieczek i pokrywek plastikowych, które później są odsprzedawane firmie recyklingowej. Wszystkie zebrane w ten sposób środki kierowane są na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Zbieranie plastikowych nakrętek to prosty sposób, aby komuś pomóc. Każda nakrętka jest cenna! Pamiętajmy o niewyrzucaniu tego cennego surowca do koszy czy na ulice. Wydawałoby się, że są to tylko śmieci, ale bardzo “cenne”. Chronimy również w ten sposób środowisko.

Wszyscy mieszkańcy Włocławka mogą przyłączyć się do akcji, co czynią już organizacje pozarządowe korzystające z naszego Centrum.