Ważne!!! Nowe konkursy ofert dla włocławskich NGO

W dniu 29 grudnia 2016 roku Zarządzeniami Prezydenta Miasta Włocławek:  Nr 374/2016 oraz Nr 375/2016 zostały ogłoszone dwa nowe konkursy ofert przeznaczone dla włocławskich organizacji pozarządowych:

  • Zarządzenie Nr 374/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  • Zarządzenie Nr 375/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.