Wydłużono termin naboru do komisji konkursowych

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu informuje, że został wydłużony termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert planowanych na 2016 r., ogłaszanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 13 grudnia 2016r. Zgłoszenia kandydata (z podaniem imienia i nazwiska, nazwy reprezentowanej organizacji) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: cop.wloclawek@gmail.com lub mkarbowska@um.wloclawek.pl.