Bezpłatne konsultacje lekarskie i wykład

Szanuj życie. Zabijanie powoli też jest zabijaniem. Zawsze oddaj cudzą własność. Szanuj kobietę i mężczyznę jednakowo. Zawsze mów prawdę. Jak duch jest prawdomówny, to wokół niego jest czysto energetycznie. Przyczynę choroby łatwo usunąć, a skutki same ustąpią. Przyczyna choroby jest w duchu, w myśleniu, mowie i czynach. Moralność to cecha i potrzeba ducha.

W imieniu Polskiej Unii Obrońców Życia zapraszamy na bezpłatne konsultacje lekarskie dla osób chorych i zdrowych, tym razem w lutym 2017 roku, które przeprowadzi autor prac habilitacyjnych d lat 1987-1989 Jan Eugeniusz Malinowski.

Polska Unia Obrońców (1991) działa pod patronatem Towarzystwa Lekarzy Polskich (1805) i od samego początku broni zdrowia i życia „osoby ludzkiej w każdym stadium rozwoju, choroby i starzenia się”

Zapisy do końca stycznia 2017 roku za pomocą Internetu.

Adres elektroniczny – prawidlowysposobodzywiania@gmail.com

Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność wpisu.

Pan Jan Eugeniusz Malinowski zaprasza również na godzinny wykład o smacznych truciznach w sklepach i na stołach, który odbędzie się w poniedziałek 8 lutego 2017 roku od godziny 17.00 do godziny 18.00.

Notatka prasowa przygotowana przez Pana Jana Eugeniusza Malinowskiego