Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłasza III edycję konkursu grantowego

Fundacja ANWIL dla Włocławka zaprasza do udziału w III edycji konkursu grantowego. Dofinansowanie o maksymalnej wartości 30 tysięcy złotych czeka na pomysłodawców najlepszych inicjatyw skierowanych do włocławian. Wnioski przyjmowane są do 10 lutego 2017 r.

ANWIL, za pośrednictwem swojej fundacji korporacyjnej, już po raz trzeci ogłosił konkurs grantowy. W jego najnowszej edycji premiowane będą szczególnie inicjatywy edukacyjne, a także te uwzględniające integrację międzypokoleniową pomiędzy młodymi mieszkańcami Włocławka a seniorami, co ma umożliwić dzieciom i młodzieży korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia osób starszych.

W ramach poprzedniej edycji konkursu do lokalnych organizacji pozarządowych trafiło pół miliona złotych na realizację 37 autorskich inicjatyw. Fundacja ANWIL dla Włocławka w 2016 roku.

O dofinansowanie wartości nawet 30 tysięcy złotych w III edycji konkursu grantowego ANWILU mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, szkoły wyższe – publiczne i niepubliczne, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz grupy nieformalne z terenu Włocławka. Wnioski konkursowe można złożyć do 10 lutego 2017 r. do godz. 15.00 osobiście w biurze Fundacji, mieszczącym się przy ul. Toruńskiej 222, lub przesłać pocztą na ww. adres. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.anwildlawloclawka.pl.