Konferencja ds. Funduszy Europejskich

20 stycznia 2017 r. w Warszawie odbędzie się Stała Konferencję ds. Funduszy Europejskich. Całość organizowana jest przy współpracy Fundacji Aktywizacja i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Program konferencji:

11.30-11.40 Wstęp i przywitanie – Dariusz Supeł, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Agata Gawska, Fundacja Aktywizacja, Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

11.40-11.55 Wystąpienie ministra Pawła Chorążego, Ministerstwo Rozwoju – dobre praktyki realizacji zasady partnerstwa w Funduszach Europejskich

11.55-12.55 Reprezentacja organizacji pozarządowych w Komitetach Monitorujących. Panel dyskusyjny z udziałem:  –

  • Mirosława Hamera, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  •  Anna Mikołajczyk, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
  •  Przemysław Żak, Fundacja Stańczyka, ekspert OFOP
  • Jan Jakub Wygnański, Komitet ds. Umowy Partnerstwa

12.55-13.45 Prezentacja Raportu z monitoringu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod kątem dostępności projektów dla organizacji pozarządowych w celach tematycznych CT 8 i CT 9. Fundacja Aktywizacja

13.45-14.00 Przerwa na kawę

14.00-14.30 Przedstawienie rekomendacji wypracowanych przez przedstawicieli strony pozarządowej, w szczególności dotyczących realizacji zasady partnerstwa, rozwoju Ekonomii Społecznej. Prowadzenie: Piotr Frączak i Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

14.30-14.45 Wystąpienie przedstawiciela/ki Komisji Europejskiej (do potwierdzenia) – rola partnerów spoza administracji publicznej w osiąganiu celów wdrażanych funduszy europejskich.

14.45-15.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

15.00-15.30 Lunch

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w tym miejscu.

Zwrot kosztów podróży oraz nocleg dzień przed zapewniony osobom spoza Warszawy.

Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy już dziś do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (dostępny w tym miejscu).

Rekrutacja trwa do 15 stycznia 2017 r. W przypadku pytań można się kontaktować  z Tomaszem Piątkiem, e-mail: tomasz.piatek@ofop.eu, tel.: 22 115 60 21.