Konkurs na minigranty „Małe jest Wielkie”

Ruszył konkurs na minigranty „Małe jest Wielkie” ogłoszony przez Fundację „W Człowieku Widzieć Brata” .

Granty w wysokości do 2500 zł będą udzielane na projekty, których beneficjentami będą przede wszystkim dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z domów dziecka oraz innych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, seniorzy, rodzice samotnie wychowujący dzieci, osoby chore, niepełnosprawne oraz dotknięte lub zagrożone bezdomnością

Projekty mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje (np. szkoły biblioteki) oraz osoby indywidualne działające społecznie.