Program „Równać Szanse 2017”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nabór diagnoz
w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym w ramach
Programu „Równać Szanse 2017”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zainteresowane konkursem organizacje pozarządowe z terenu naszego powiatu otrzymają w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a wsparcie konsultacyjne eksperta zasiadającego w komisji konkursowej Programu „Równać Szanse”.
Zapisy na konsultacje pod nr tel. 054 416 62 60.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2017 r., a 30 listopada 2018 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2017 roku, o godzinie 12:00.http://www.rownacszanse.pl/i325