Projekt Akcja Inkubacja

Do 16 stycznia 2017 r. trwa nabór do projektu Akcja Inkubacja.
W ramach projektu grantowego innowatorom społecznym (czyli pomysłodawcom) udzielone zostanie kompleksowe wsparcie merytoryczne, techniczne oraz finansowe. Uczestnicy, których pomysł przejdzie do etapu testowania, otrzymają grant w wysokości od 5000 do 80000 złotych na wdrożenie innowacji społecznej w wybranym środowisku.

Pomysły na innowacyjne rozwiązania, narzędzia czy metody mogą dotyczyć jednego z czterech obszarów:
• zdobywanie doświadczenia zawodowego w trakcie edukacji formalnej,
• kształcenie postaw przedsiębiorczych oraz wspieranie w zakładaniu działalności gospodarczej,
• wsparcie kobiet w podejmowaniu kształcenia zawodowego,
• rozwiązania umożliwiające współpracę sektora edukacji i nauki z przedsiębiorcami.

Uczestnikami mogą być m.in. ngo, szkoły, instytucje, przedsiębiorstwa, osoby indywidualne.

https://akcjainkubacja.pl/informacje-o-naborze