Ruszył Program Grantów Ambasady USA o maks. 25tys. USD.

Uwaga krótki termin – tylko do 1 lutego 2017. Można aplikować o maks. 25tys. USD w ramach grantów Ambasady USA.

Program Grantów jest adresowany do organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych, uczelni, szkół i osób indywidualnych. Ma on następujące cele:

1. Wspieranie relacji polsko-amerykańskich oraz wspólnych dla Polski i Stanów Zjednoczonych wartości–projekty z obszaru edukacji obywatelskiej, które propagują amerykańskie wartości i instytucje demokratyczne; projekty, które promują kulturę amerykańską, w tym sport, muzykę, sztukę, i edukację, studia amerykanistyczne i studiowanie w Stanach Zjednoczonych; a także projekty, które obejmują działania na rzecz praw człowieka, różnorodności, akceptacji grup mniejszościowych oraz innych wspólnych obszarów służących krzewieniu wolności i demokracji.
2. Wzrost dobrobytu gospodarczego – projekty, które wspierają inwestycje i handel pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską, a także przedsiębiorczość i innowacyjność oraz projekty, które zachęcają polską młodzież do zainteresowania naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką (STEM – science, technology, engineering, and mathematics).
3. Poprawa bezpieczeństwa międzynarodowego – projekty, które wzmacniają NATO i zaangażowanie w bezpieczeństwo transatlantyckie.

SZCZEGÓŁY na stronie.