Study Tours to Poland – konkurs dla organizatorów wizyt

Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja BORUSSIA zapraszają polskie organizacje pozarządowe do realizacji wizyt studyjnych w Polsce w 2017 r. w ramach Programu Study Tours to Poland dla studentów. Uczestnikami wizyt będą wyróżniający się studenci z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji. Zgłoszenia można przesyłać do 3 lutego 2017 r.

Celem wizyty w ramach Programu Study Tours to Poland dla studentów jest przybliżenie współczesnej Polski młodym obywatelom państw sąsiedzkich poprzez prezentację najważniejszych aspektów polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej takich jak: administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe, media, kultura, gospodarka, nauka i szkolnictwo wyższe, Polska w Unii Europejskiej.

Program wizyt studyjnych w Polsce adresowany jest do wyróżniających się studentów w wieku 18-21 lat, legitymujących się osiągnięciami w nauce i aktywnie działających w swoim środowisku (na uczelni, w organizacji pozarządowej itp.), którzy wyłonieni zostali w drodze otwartego konkursu prowadzonego przez Fundację BORUSSIA.

Do składania wniosków zapraszamy polskie organizacje pozarządowe mające:

– siedziby w miastach/ aglomeracjach będących dużymi ośrodkami akademickimi;

– doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych (w szczególności z partnerami z Europy Wschodniej) i działań edukacyjnych na rzecz młodzieży.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w organizacji wizyty studyjnych.

Na zgłoszenia organizacji przygotowane na formularzach Programu czekamy do 3 lutego 2017 r.

Przed przystąpieniem do przygotowania wniosku prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem konkursu dla organizatorów wizyt w ramach STP dla studentów”. Formularze oraz regulamin znajdują się na stronie domowej programu www.studytours.pl w zakładce Nowości.

Program sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności STP – Wizyty studyjne w Polsce”.