We Włocławku powstaje Klub JiM, zrzeszający Rodziców Dzieci z Autyzmem

Klub JiM przeznaczony jest dla rodziców dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi neurotrudnościami.

Uroczyste otwarcie klubu – 20 stycznia. Będzie to 24 Klub JiM w Polsce. Wszystkie skupiają już ponad 3 tysiące rodziców.

Autyzm to duży problem społeczny w Polsce. Diagnozuje się go już u 1 na 100 dzieci. Kluby JiM to miejsca, w których rodzice dzielą się doświadczeniami, wiedzą, radą ale nie tylko: to miejsce, w którym mogą po prostu porozmawiać lub nareszcie spotkać bezwarunkową akceptację i zrozumienie dla wyzwań, z którym przyszło się im mierzyć. W klubach – działając razem – stają się silniejsi.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym. Dotyka wielu obszarów życia i powoduje, że dzieci rozwijają się inaczej. Autyzm przejawia się w różnoraki sposób, m.in. poprzez trudności w nawiązywaniu relacji, wchodzeniu w interakcje lub w kłopotach z mówieniem.

Włocławski klub powołuje do życia Izabela Piotrowska, która wraz z Fundacją JiM pomaga już od pewnego czasu rodzicom dzieci z neurotrudnościami – dwukrotnie organizowała m.in. we Włocławku kampanię „Polska na Niebiesko” 2 kwietnia, czyli w Światowym Dniu Świadomości Autyzmu oraz tworzyła punkty informacyjne nt. autyzmu przeznaczone dla rodziców.

Uroczysta inauguracja Klubu Rodziców JiM we WŁOCŁAWKU:
20 stycznia, piątek, o godz. 10 w Pałacu Bursztynowym przy ul. Okrężnej 21 we Włocławku.

Może przyjść na nią  każdy rodzic dziecka z autyzmem, który szuka pomocy i wsparcia

Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Prowadzi Klinikę Diagnozy i Terapii JiM, Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Szkołę Przysposabiającą do pracy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Razem z osobami dorosłymi z autyzmem i z Zespołem Aspergera tworzy program Silniejsza Dorosłość.

JiM organizuje już ponad 3000 rodziców, opiekunów i self-adwokatów w Kluby JiM, gdzie razem tworzą wielką siłę. JiM tworzy także kampanie społeczne, niosące wiedzę o autyzmie takie jak Polska na Niebiesko, organizowana  2 kwietnia, w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Dzięki dziesiątkom tysięcy darczyńców z całego kraju pomoc Fundacji JiM jest całkowicie bezpłatna.

ródło:Robert Kozubal /3PR/ Consulting

– See more at: http://centrumsceny.pl/we-wloclawku-powstaje-klub-zrzeszajacy-rodzicow-dzieci-z-autyzmem/#sthash.7s5p8KZZ.n18mGxDh.dpuf

Fotorelacja z inauguracji dostępna na stonach:

portalu q4

i promocje włocławskie