Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole V edycja

Jeżeli w Twojej szkole działa drużyna harcerska, to zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą
Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole V edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 listopada 2017 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Więcej informacji na stronie: harcerstwowszkole.pl