Nabór ciągły na dotacje z Fundacji Banku Pekao

Dziś o dotacjach z Fundacji Banku Pekao gdzie prowadzony jest nabór ciągły (czyli wnioski można składać cały rok).
Wnioski można składać na działania w zakresie:
– oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
– przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
– popularyzowania wiedzy bankowej,
– niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
– upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
– ochrony środowiska,
– realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
upowszechniania kultury.

Więcej na stronie.