NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH POLSKO-UKRAIŃSKIEJ RADY WYMIANY MŁODZIEŻY NA ROK 2017

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieżowej ogłosiła konkurs, dzięki któremu można realizować projekty, takie jak:: wymiana młodzieżowa, seminaria przygotowawcze i kontaktowe, spotkania młodzieżowe czy projekty informacyjno-promocyjne (projekty informacyjne, promujące i upowszechniające dobre praktyki, publikacje).

Wnioski można składać do 31 marca 2017 r.
Więcej na: http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/