Pracowity poniedziałek we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Plan dnia:

  1. 8:30-12:30 – Bezpłatny punkt porad prawnych
  2. 9:00 – 14:00  Kurs języka angielskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  3. 10:00- 12:00 – Korepetycje z matematyki
  4. 10:00- 12:00 – Dyżur Rady Seniorów
  5. 11:00 – 13:00 – Zebranie Stowarzyszenia „Starówka”
  6. 11:00-13:30 – Spotkanie Stowarzyszenia Urodzonych w Niewoli Niemieckiej

 

Spotkanie Stowarzyszenia Urodzonych w Niewoli Niemieckiej 

Korepetycje z matematyki 

 

Zebranie Stowarzyszenie „Starówka”