Spotkanie informacyjne – Inicjuj z FIO bis już jutro!!!

Zapraszamy na spotkania informacyjne ws. grantów , w trakcie których przedstawione zostaną m.in. zasady edycji konkursu i realizacji projektu, sposób przygotowania wniosku.
GDZIE? Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a
KIEDY? 1 marca / tj. środa/ , godzina 10:00

INICJUJ Z FIO bis
Mikrogranty 5 tysięcy zł
  • Dla grup nieformalnych- składających się z min. 3 osób
  • Dla grup samopomocowych- sąsiedzkich, osiedlowych itp.
  • Dla młodych organizacjipozarządowych – działających nie dłużej niż 30 miesięcy


PROGRAM SPOTKANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNEGO
Część I – informacja nt. „Inicjuj z FIO bis”
Ok. 45 min
– „Inicjuj z FIO bis” – ogólne założenia i cele programu
– Zasady naboru:
 Operatorzy w Kujawsko-Pomorskiem: Tłok i TRGP
 Dla kogo granty? Na jakie działania?
 Wysokość grantów
 Terminy oraz warunki składania aplikacji
 Kryteria oceny projektów – formalne i merytoryczne
 Na kłopoty – doradca, czyli kto może pomóc w przygotowaniu wniosku
– Grant – i co dalej?
 Podpisanie umowy
 Do czego zobowiązuje mnie projekt? O monitorowaniu i rozliczaniu mikrodotacji

Część II – ogólne zasady przygotowywania wniosków projektowych
Ok. 45 min.

– Jak przygotować aplikację, czyli logika projektowa dla początkujących
 Prezentacja formularza wniosku w konkursie „Inicjuj z FIO bis”
 Jak określić problem, cele, działania, rezultaty (drzewo problemów, drzewo celów, zasada SMART, różnica między celami a działaniami itp.)
 Konstruowanie harmonogramu i budżetu
15 min. Przerwa

Część III – ćwiczenie praktyczne
Ok. 90 min.

– Praca w grupach – przygotowanie przykładowych projektów
– Omówienie projektów
– Pytania