W sobotę 4 lutego zapraszamy na spacer badawczy po Śródmieściu

Okazją do spaceru są trwające konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w spacerze badawczym, który odbędzie się 4 lutego br. o godzinie 15.00.

Po spacerze, o godzinie 16.00 w Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe przy ul. 3 Maja 9 rozpocznie się spotkanie dyskusyjne. Uczestnicy porozmawiają o proponowanym obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji. Każdy będzie miał możliwość wnieść własne uwagi i spostrzeżenia na temat granic wyznaczonego obszaru, jego potrzeb i potencjałów.

PROGRAM SPACERU:

START – godz. 15.00: Śródmieście Cafe, ul. 3 Maja 9

PRZEBIEG SPACERU: ul. 3 Maja – ul. Cyganka – ul. Królewiecka – ul. Łęgska – ul. Towarowa – Bulwary Marszałka Józefa Piłsudskiego – ul. Brzeska – ul. Piekarska, ul. Królewiecka, ul. Cyganka.

FINAŁ – godz. 16.00: Śródmieście Cafe, ul. 3 Maja 9

Ponadto, 7 lutego zapraszamy na kolejne spotkanie dyskusyjne, które odbędzie się w Śródmieście Cafe o godz. 17.00. Jego tematem będzie kontynuacja rozmów o obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji w kontekście uwarunkowań wynikających z ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

Fotografia ze strony http://wojciechbalczewski.pl

autor: Wojciech Balczewski