Nabór do programu MSiT: „Klub”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2017 roku programu „Klub”. Wnioski należy składać do 21 kwietnia 2017 r.
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSiT:
https://bip.msit.gov.pl/…/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-…