Organizacjo, sporządź sprawozdanie finansowe!

Każda organizacja pozarządowa sporządza sprawozdanie finansowe za 2016 rok najpóźniej do końca marca 2017 roku, a w kolejnych miesiącach wysyła je do różnych urzędów. Przypominamy, jak wywiązać się z tych obowiązków.

Sporządzenie sprawozdania finansowego to obowiązek wszystkich zarejestrowanych w KRS fundacji, stowarzyszeń (także stowarzyszeń zwykłych, czyli będących w ewidencji starosty, a nie w KRS), klubów sportowych – niezależnie od tego, czym się zajmują i nawet wtedy, jeśli w poprzednim roku nie prowadziły działalności. Z całą pewnością będą chcieli zajrzeć do niego darczyńcy i sponsorzy, żeby ocenić stan finansów organizacji.

Na poniższej infografice znajdują się linki do wzorów sprawozdań finansowych, które odsyłają do aktywnych formularzy w formacie xls dostępnych w serwisie poradnik.ngo.pl.

 

Ikonografika