Gratulacje dla Fundacji Caietanus

Serdecznie gratulujemy Fundacji Caietanus wygranej w II edycji Programu ‚Decydujesz, pomagamy’ realizowanego przez TESCO i Fundację Tesco Dzieciom.

Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 5 000 zł Fundacja zrealizuje swój projekt „Ogródek Terapeutyczny”

Celem projektu jest utworzenie ogródka terapeutycznego dla osób biorących udział w terapii, szczególnie uczniów niepełnosprawnych przy Zespole Szkół nr 3 we Włocławku. Powstanie zielone miejsce, w którym zostaną nasadzone różne rośliny, służące edukacji, terapii, rehabilitacji i praktycznej uprawy oraz hodowli. Poza tym dzięki realizacji projektu wzrośnie atrakcyjność zajęć prowadzonych wśród dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich otoczenia.