Konsultacje regulaminu Budżetu Obywatelskiego na 2018

W dniu 26 kwietnia 2017 zostało opublikowane Zarządzenie nr 96/2017 Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie konsultacji z mieszkańcami i procedury wdrażania Budżetu Obywatelskiego miasta Włocławek na rok 2018. Podobnie jak w poprzedniej edycji, mieszkańcy otrzymają do rozdysponowania kwotę 3,5 mln zł.

Szczegóły znajdują się tutaj: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-962017-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-26-kwietnia-2017-r-w-sprawie-konsultacji-z-mieszkancami-i-procedury-wdrazania-budzetu-obywatelskiego-miasta-wloclawek-na-rok-2018/