Gratulacje dla Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego

Szanowni Państwo,

z radością i ogromną satysfakcją zawiadamiamy, że Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne zostało laureatem tegorocznej 42. edycji ogólnopolskiej nagrody im. Oskara Kolberga, najważniejszej i najbardziej prestiżowej nagrody w Polsce przyznawanej za dokonania twórcze, naukowe i artystyczne oraz działania wspierające tradycyjną kulturę regionalną. Promotorem nagrody dla DKTK było Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Nagrody im. Oskara Kolberga są przyznawane od 1974 r. , a patronuje im Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, główny sponsor całego przedsięwzięcia. Dotąd w kategorii „instytucje i organizacje społeczne zasłużone w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej” tę nagrodę otrzymały 4 stowarzyszenia polskie i polonijne.

Kapituła przyznała nagrodę dla DKTK za zwieńczający 41- letnią działalność popularyzatorską w zakresie kujawskiej kultury ludowej cykl wydawniczy „wychowanie regionalne dzieci i młodzieży”, który został zainicjowany i zrealizowany przez Towarzystwo w latach 2001 – 2013. Zawiera on 12 książek poświęconych różnym dziedzinom tradycyjnej kujawskiej kultury ludowej.
Nagroda zostanie wręczona w dniu 7 czerwca br. na uroczystości w Zamku Królewskim
w Warszawie.