Wybory uzupełniające do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 23 maja 2017 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12 a odbędą się wybory uzupełniające do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Każda organizacja pozarządowa oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy w trakcie wyborów będzie mogła oddać głos maksymalnie na 3 kandydatów za pomocą karty  do głosowania. W głosowaniu mogą brać udział osoby upoważnione do reprezentowania organizacji.

W skład Rady w wyniku otwartego uzupełniającego naboru wejdą 3 osoby, które uzyskają najwyższą liczbę głosów. W przypadku równej liczby  głosów decyduje głosowanie.