Kolejna Wyprzedaż Garażowa we Włocławku

Stowarzyszenie Włocławskie Mamy zaprasza już na kolejną wyprzedaż garażową, która odbędzie się w niedzielę
(11 czerwca 2017 r.) w Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku przy ul. Wyspiańskiego 3.

REGULAMIN

WYPRZEDAŻY GARAŻOWYCH WE WŁOCŁAWKU
W DNIU 11.06.2017

1. Zapisy rozpoczynają się w dniu wyznaczonym przez organizatora wydarzenia (zwanym dalej Organizatorem). Chęć uczestnictwa zgłoszona przed lub po terminie nie będzie brana pod uwagę.
2. Zapisy odbywają się za pomocą wiadomości prywatnych na Facebook’u lub telefonicznie.
3. Każda z osób biorących udział w Wyprzedaży Garażowej jako osoba sprzedająca (zwana dalej Sprzedającym) zobowiązana jest uiścić opłatę wpisową w wysokości 10 zł za jedno stanowisko, najpóźniej w dniu wydarzenia.
4. Kwota zebrana z opłat wpisowych oraz licytacji odbywających się za pośrednictwem Facebook’a zostaje w całości przekazana na wyznaczony przez Organizatora cel charytatywny.
5. Osoba, która spełni pkt. 1, 2 i 3, a z powodów losowych nie będzie w stanie zjawić się w miejscu wydarzenia powinna powiadomić o swojej nieobecności maksymalnie 2 godziny przed rozpoczęciem Wyprzedaży. W przeciwnym razie uiszczona wcześniej opłata wpisowa przepada.
6. Udział w wyprzedaży nie gwarantuje pozytywnych wyników w sprzedaży produktów. Ilość transakcji zakończonych powodzeniem zależna jest tylko i wyłącznie od Sprzedającego.
7. Dochód ze sprzedaży produktów jest w całości przeznaczony dla Sprzedającego.
8. Organizator zobowiązany jest zapewnić Sprzedającym stanowisko sprzedaży składające się z jednej lub dwóch ławek szkolnych (w zależności od możliwości i ilości Sprzedających) oraz dwóch krzeseł.
9. W razie potrzeby większej ilości ławek lub krzeseł Sprzedający powinien zwrócić się do Organizatora.
10. Sprzedający może korzystać ze stojaków, wieszaków itp. zorganizowanych we własnym zakresie.
11. W dniu Wyprzedaży Sprzedający w pierwszej kolejności musi zgłosić się do Organizatora w celu potwierdzenia swojego przybycia.
12. Sprzedający w miejscu wydarzenia mogą wystawiać do sprzedaży rzeczy, które nie będą przeszkadzały w organizacji oraz w swobodnym poruszaniu się po sali.
13. Sprzęty o większych gabarytach (np. lodówki, pralki itp.) Sprzedający mogą wystawiać w grupie (pre) Wyprzedaż Garażowa na portalu Facebook (https://www.facebook.com/groups/1056386094417557/?fref=ts).