Nakręć się na pomaganie

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu cały czas włącza się w akcję „Nakręć się na pomaganie” realizowaną przez Panią Krystynę Marszałek – Michalską w ramach wolontariatu młodzieżowego

Przypominamy, iż akcja polega na zbieraniu różnego typu nakrętek, zakrętek, korków, wieczek i pokrywek plastikowych, które później są odsprzedawane firmie recyklingowej. Wszystkie zebrane w ten sposób środki kierowane są na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym korzystającym z Centrum za ogromne wsparcie akcji. Wasza pomoc jak zwykle jest nieoceniona.