Ostatni dzień składania ofert w konkursie na organizację zajęć rekreacyjno-sportowych

Przypominamy, iż dziś upływa termin naboru ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Włocławek na zadanie pt. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez powierzenie organizacji zajęć rekreacyjno- sportowych dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2017.

http://www.bip.um.wlocl.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nr-2-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-miasta-wloclawek-w-roku-2017-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-inne-podmioty-prowa/