UWAGA! 17 lipca WAŻNY TERMIN!

17 lipca TERMIN WAŻNY DLA OPP I ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ!

Organizacje pożytku publicznego (OPP) co roku muszą publikować sprawozdanie merytoryczne i finansowe w bazie sprawozdań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Mają na to czas do 15 lipca. OPP, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy publikują sprawozdania w terminie do 30 listopada. Jeśli OPP nie dotrzymują terminu, grozi im wykluczenie z listy organizacji pożytku uprawnionych do otrzymywania 1% podatku w kolejnym roku. Termin 15 lipca dla sprawozdań OPP przesuwany jest na poniedziałek – 17 lipca 2017 r.
Baza sprawozdań OPP to baza w internecie. Jeśli zbyt dużo organizacji w jednym czasie zaczyna z niej korzystać (zamieszczać sprawozdania), potrafi sprawiać kłopoty. Nie warto więc czekać do ostatniego dnia!

Przypominamy – organizacja pożytku publicznego musi także upublicznić sprawozdanie merytoryczne i finansowe na swojej stronie internetowej.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W PORADNIKU NGO.PL
ŹRÓDŁO