Konkurs dla NGO na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku.
Oferty należy składać do 11 sierpnia 2017.
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora lub realizatorów zadania w latach 2017–2020, mającego na celu prowadzenie centrum wsparcia.
Działalność centrum ma służyć polepszeniu dostępności do doraźnej pomocy osobom będącym w stanie kryzysu psychicznego wynikającego z okoliczności takich jak np. utrata pracy, rozwód, śmierć osoby bliskiej, konflikt rodzinny, w pracy lub grupie rówieśniczej, nękanie w szkole, stres związany z rodzajem wykonywanej pracy itd. lub innych czynników (np. pogorszenie stanu zdrowia somatycznego, postawienie diagnozy zaburzeń psychicznych, pogorszenie stanu zdrowia psychicznego itp.).

Więcej na stronie Ministerstwa