Stowarzyszenie PATROL Włocławek serdecznie zaprasza na  III Włocławski Piknik Historyczny. 

Impreza jest kontynuacją dorocznych działań Stowarzyszenia PATROL Włocławek i organizowana jest w celu podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania Polskości oraz rozwoju świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej. Będzie to żywa lekcja historii m.in. poprzez prezentację zabytkowych pojazdów wojskowych, grup rekonstrukcyjnych, inscenizacji batalistycznych oraz wykłady i pogadanki o tematyce historycznej, z szczególnym uwzględnieniem Włocławka i regionu.

Projekt Włocławski Piknik Historyczny jest współfinansowany ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka