Stowarzyszenie Starówka apeluje do Kobiet!

W imieniu Stowarzyszenia Starówka apelujemy do Kobiet,
które przeszły na wcześniejszą emeryturę!

Jeżeli urodziłaś się w 1953 roku, a na emeryturę przeszłaś w 2013 roku, to zostałaś niesłusznie pozbawiona części emerytury przez ZUS!

Już dzisiaj możesz ubiegać się o przywrócenie emerytury w całej kwocie, jaka Ci przysługuje. Stowarzyszenie Starówka,
apeluje o zgłaszanie każdej indywidualnej sprawy
pod nr telefonu: 668 441 473.

Wspólnie możemy więcej, znamy podstawy prawne i udzielimy Ci wszelkiej niezbędnej pomocy! Poznaj swoje prawa i dowiedz się, jak odzyskać należną Ci emeryturę!

Dane kontaktowe osoby udzielającej dodatkowych informacji:
Teresa Szachulska telefon: 668 441 473


W skrócie o Stowarzyszeniu Starówka:
Stowarzyszenie zostało założone w 2012 roku, od od 2017 roku posiada statut organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z zapisem w statucie realizuje m.in. następujące działania: podtrzymywanie tradycji regionalnej. Ponadto zajmuje się tworzeniem i popieraniem inicjatyw aktywizujących społecznie i zawodowo kobiety oraz inne osoby przede wszystkim niepełnosprawne i marginalizowane społecznie.