Wolontariat we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

W dniu 4 lipca we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się spotkanie
Wolontariuszy z grupy Ananas Możesz Liczyć.

Podczas spotkania podpowiadaliśmy, gdzie można pomagać, zgodnie z zainteresowaniami Wolontariuszy, predyspozycjami i umiejętnościami .
Spotkanie miało charakter integracyjny, Wolontariusze wspominali swoje pierwsze kroki w działalności charytatywnej, opowiadali o tym, kto ich inspirował oraz jakie przygody się z tym wiążą. Uczestniczyli także w zajęciach plastycznych prowadzonych przez jedną z Wolontariuszek.

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, wolontariuszką? 
Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza na II Spotkanie Integracyjne, które odbędzie się 10 lipca 2017 o godzinie 12:00 przy ul. Żabiej 12a.
Wszyscy chętni do działań w wolontariacie dowiedzą się:

– Kto może zostać wolontariuszem/ką i gdzie może świadczyć pracę wolontarystyczną?

– Porozumienie wolontariackie – czym jest oraz co powinno zawierać?

– Ubezpieczenie wolontariusza/ki: ubezpieczenia obowiązkowe i fakultatywne (NNW, OC, zdrowotne, społeczne).

– Przygotowanie wolontariusza/ki do pracy – prawa i obowiązki Wolontariusza/ki

– Dokumentacja we współpracy z wolontariuszami/kami: porozumienia, oświadczenia, zgody, karty aktywności, sprawozdania, oferta wolontaryjna i inne.

Spotkanie jest nieodpłatne i skierowane do wolontariuszy/ek, przedstawicieli/ek włocławskich organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Włocławka zainteresowanych wolontariatem.

Uczestnicy/czki szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe i drobny poczęstunek.