Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Rozpoczęto konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku (Zarządzenie nr 214/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 sierpnia 2017 r.)
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 14 sierpnia do 24 sierpnia 2017 roku.
Zgłoszenia wniosków i uwag do projektu uchwały, należy składać pisemnie na formularzu konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12 pok.20 lub elektronicznie na adres: mkarbowska@um.wloclawek.pl