Program „Niepodległa”- nabór wniosków do 16 sierpnia 2017 r.

Program „Niepodległa” skierowany jest do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Jego celem jest dofinansowanie inicjatyw włączających mieszkańców Polski w świętowanie rocznicy niepodległości oraz zwiększających świadomość na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości.

Program umożliwia pozyskanie dofinansowania na organizację dużych wydarzeń oraz mniejszych inicjatyw, które będą skupiały się na działaniach edukacyjnych, animacyjnych lub popularyzatorskich, takich jak: festiwale, wystawy, koncerty, tworzenie ścieżek edukacyjnych – projekty muszą zostać zrealizowane do 30 listopada 2017.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 5 000 zł, maksymalna – 50 000 zł. Wnioskowana kwota nie może przekraczać 85% budżetu przedstawionego we wniosku.


Nabór wniosków na rok 2017 w ramach programu „Niepodległa” będzie trwał od 19 lipca do 16 sierpnia 2017 roku.


http://niepodlegla.gov.pl/dotacje/niepodlegla/
(za: ngo.pl)