Wsparcie od Fundacji Auchan na rzecz młodzieży

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży od 20 lat wspomaga młodych ludzi – zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji – z miast i dzielnic, w których działają hipermarkety sieci. Fundacja realizuje projekty skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 25 lat w 3 obszarach: edukacja, zdrowie, integracja społeczna. On przyznanie subwencji mogą ubiegać się fundacje i stowarzyszenia.

Obszary:

EDUKACJA
Pomoc w nauce
Działania kulturalne
Szkolenie zawodowe
Zrozumienie kwestii społecznych – np. związanych z ochroną środowiska

ZDROWIE
Wsparcie dla chorych dzieci i ich rodzin
Zapobieganie chorobom i uzależnieniom
Walka z otyłością, niedożywieniem i innymi problemami zdrowotnymi
Pomoc niepełnosprawnym
Promowanie zdrowego żywienia
Promowanie aktywnego trybu życia
Ochrona środowiska

INTEGRACJA SPOŁECZNA
Pomoc w wyborze zawodu
Promowanie przedsiębiorczości
Reintegracja rodzinna i społeczna
Szkolenie, wspieranie w integracji społecznej
Przybliżanie rynku pracy młodym ludziom z problemami (niepełnosprawnym lub wychodzącym z nałogu)

Od początku swojej działalności Fundacja wsparła ponad 600 projektów.

Fundacja zapewnia więcej niż pomoc finansową. Jej celem jest także promowanie wymiany wiedzy i kompetencji między osobami kierującymi projektami i pracownikami Auchan. Każde z wspieranych przez Fundację działań jest realizowane przez partnerstwa – Sklep Auchan i Wnioskodawca. Fundacja Auchan na rzecz młodzieży działa pod egidą państwowej instytucji Fondation de France.

Szczegółowe inframacje na temat zasad obiegania się o subwencję znajdują się na na stronie internetowej: Fundacja Auchan na rzecz młodzieży

Źródło: ngo.pl