Podsumowanie szkolenia wojewódzkiego w ramach akcji Masz Głos!

W dniu 13 września 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło szkolenie pn. „Partycypacja społeczna w rozwoju lokalnym”, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządowych z terenu województwa, w tym przedstawiciel Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

W trakcie spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami, poznali narzędzia przydatne w działaniach obywatelskich oraz dowiedzieli się dlaczego warto skorzystać ze wsparcia akcji Masz Głos!