Postaraj się o granty operacyjne w programie „Europa dla obywateli”

Nabór wniosków na granty operacyjne w programie „Europa dla obywateli” potrwa do 18 października 2017 r.

Granty operacyjne to dotacje na działalność – wsparcie strukturalne dla europejskich think tanków i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających na poziomie europejskim w obszarach związanych z celami programu, zgodnie z tematyką komponentów Pamięć o przeszłości Europy oraz Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

Celem konkursu jest wyłonienie i wybór organizacji działających na skalę europejską, które poprzez swoje stałe, zwykłe i regularne działania wymiernie przyczyniają się do osiągnięcia celów programu „Europa dla obywateli”.

Źródło: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2112092.html
Więcej informacji o konkursie w języku angielskim: http://eacea.ec.europa.eu/node/2067_en