Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017. W ramach programu wsparcie uzyskają osoby i rodziny, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia. Dochód uprawniający do uzyskania pomocy żywnościowej nie może przekraczać 200 %, kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej jest to 1 268 zł

W przypadku osoby w rodzinie jest to 1 028 zł

We Włocławku dystrybucją żywności zajmują się 3 organizacje pozarządowe pełniące funkcje organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym.

Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Chrześcijańska Służba Charytatywna dysponują już listą zakwalifikowanych osób i zamknęły rekrutację do Podprogramu 2017.

Caritas Diecezji Włocławskiej rozpoczyna działania zmierzające do wydawania żywności. Uczestnicy programu kwalifikowani są w przez pracowników socjalnych we właściwych do miejsca zamieszkania Osiedlowych Sekcjach Pomocy Społecznej MOPR.