Trwa konkurs „Człowiek bez barier” 

Konkurs „Człowiek bez barier” jest organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji od 2003 r. wyłącznie dla osób z niepełnosprawnością.

Tytuł „Człowiek bez barier 2017” przyznawany jest przez Kapitułę Konkursu osobie z niepełnosprawnością za wyjątkowe osiągnięcia, aktywną postawę i bezinteresowne działanie na rzecz innych.

W 14 jego dotychczasowych edycjach nagrodzono 31 kobiety i 45 mężczyzn z różnymi rodzajami niepełnosprawności: po urazach kręgosłupa, z postępującym zanikiem mięśni, bez rąk, z niepełnosprawnością intelektualną, osoby niewidome, głuchoniewidome.

Każda z tych osób przełamuje bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności, pokazując swoją postawą i działaniem, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem.

Do Konkursu może zostać zgłoszona każda pełnoletnia osoba z niepełnosprawnością, której życie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością zdaniem zgłaszającego mogą stać się wzorem postępowania dla innych osób (zwana dalej Kandydatem).

  1. Zgłoszenia Kandydatów do XV Konkursu można nadsyłać do 1 października 2017 roku do godziny 23.59.
  2. Zgłoszenia można:
    1. przesłać pisemnie na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Andersa 13; 00-159 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Człowiek bez barier 2017”;
    2. przesłać w wersji elektronicznej na adres: czlowiekbb@integracja.org, umieszczając w temacie tekst: Konkurs „Człowiek bez barier 2017”.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania osób, które poprzez swoją postawę i działania łamią stereotypy dotyczące niepełnosprawności.

Szczegóły na stronie konkursu:http://www.niepelnosprawni.pl/czlowiekbezbarier