Wykład Doktora Jana Eugeniusza Malinowskiego


Doświadczony lekarz specjalista, pomysłodawca i wykonawca prac habilitacyjnych od lat osiemdziesiątych, wykładowca Festiwalu Nauki w Warszawie od roku 2000 Jan Eugeniusz Malinowskiego serdecznie zaprasza w środę 6 września 2017 roku w czasie od godziny 17,00 do godziny 18,00 na autorski wykład pn „Wpływ mody na zdrowie i życie”. Wykład odbędzie się w sali Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a.