Zapraszamy na Webinarium: Aspekty prawne crowdfundingu

W najbliższy wtorek zapraszamy na interesujące webinarium.

Kilka ważnych kwestii związanych z crowdfundingiem omówionych zostanie podczas webinarium:

Jakie rodzaje crowdundingu są odpowiednie dla organizacji?

Na jakie pytania dotyczące kwestii formalnych powinna odpowiedzieć sobie organizacja przed przystąpieniem do kampanii crowdfundingowej?

Na co szczególnie zwrócić uwagę w regulaminie platformy crowdfundingowej?

Co w przypadku niepowodzenia kampanii?

Co w przypadku braków w realizacji projektu, na który zebrane zostały środki za pomocą crowdfundingu?

Szczegółowe informacje na: https://www.facebook.com/events/1985274001749263/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2217%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D