Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do korzystania z doradztwa prawnego w Centrum

Do Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu po przerwie powracają porady prawne dla  organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej.

Najbliższe spotkanie z doradcą odbędzie się w dniu 18 października br. (środa) w godzinach od 16:00 do 18:00.

Serdecznie zapraszamy przede wszystkim grupy nieformalne, gdyż tematem zaplanowanego dyżuru będzie: „Wsparcie na starcie -zakładanie organizacji pozarządowej”, a więc zakres doradztwa będzie obejmował m.in: pomoc w wyborze formy prawnej organizacji, wyjaśnienie zasad rejestracji, analiza statutu zakładanego podmiotu i dokumentów potrzebnych przy rejestracji.

Organizacje lub grupy inicjatywne chcące skorzystać w tym dniu z doradztwa w innym niż powyżej zakresie   powinny skontaktować się z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (jest to konieczne ze względów organizacyjnych) lub zgłosić swoje pytanie / problem drogą mailową lub telefoniczną. Zgłoszenia zainteresowanych przyjmowane są telefonicznie pod numerem tel.  54 416 62 60 oraz drogą elektroniczną na adres: cop.wloclawek@gmail.com.