Zdobądź certyfikat „Organizacja sprawdzona”

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje z regionu do udziału w certyfikacji „Organizacja sprawdzona”.

Certyfikat „Organizacja sprawdzona” to pomysł Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na wyróżnianie tych stowarzyszeń i fundacji z regionu, które prowadzą profesjonalną działalność pozarządową, a także zachęcają do niej innych i angażują się na rzecz III sektora. To pierwsza taka inicjatywa w województwie, a nawet w kraju.

Certyfikat jest przyznawany przez Kapitułę powołaną przez Federację, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego oraz publicznego i biznesu.

Otrzymanie wyróżnienia jest warunkowane spełnianiem przez organizacje konkretnych standardów związanych z zarządzaniem, transparentnością i jakością podejmowanych działań oraz współpracy z otoczeniem. Spełnianie tych standardów jest weryfikowane przez Kapitułę podczas indywidualnych spotkań z aplikującymi podmiotami. Podczas spotkań podejmowane są różnorodne kwestie – od tego jak organizacja współpracuje z wolontariuszami, przez pytania o to czy sama dokonuje oceny swoich działań i wyciąga z niej wnioski, aż po aktywność w dyskusjach publicznych.

Pomysł wyszukiwania i wyróżniania organizacji pozarządowych z naszego regionu wziął się z chęci promowania tego co wartościowe w działalności społecznej, a przed wszystkim godne poparcia i naśladowania. Wyróżnienie „Organizacja sprawdzona” jest dla organizacji tym cenniejsze, że przyznane zostało przez inne organizacje.

O dotychczasowych laureatach i o zasadach zgłoszenia można przeczytać na stronie:
http://federacja-ngo.pl/certyfikujemy/art/1/certyfikat.html