II Śniadanie Trzech Sektorów za nami

W dniu 20 grudnia 2017 r. we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się drugie już w tym roku Śniadanie Trzech Sektorów. Celem tego wydarzenia było wyposażenie uczestników w informacje na temat możliwości rozwoju ich przedsięwzięć.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta: Zastępca Prezydenta ds. edukacji i spraw społecznych – Pani dr Barbara Moraczewska, Przedstawiciele Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego , pracownicy Urzędu Miasta Włocławek, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesu.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek we współpracy z Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów i animacji – LGD Miasto Włocławek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.