„Jak być liderem”

W dniu 20 grudnia 2017 roku po II Śniadaniu Trzech Sektorów we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  przedstawiciele organizacji pozarządowych wzięli udział w szkoleniu „Jak być liderem”. Szkolenie poprowadziła Pani Anna Leszczyńska, która od 21 lat czynnie zaangażowana jest w działania organizacji pozarządowych oraz współprowadzi jedna z największych organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim.

W trakcie spotkania poruszano następujące zagadnienia:

  • rola lidera w organizacji pozarządowej;
  • cechy i kompetencje niezbędne do pełnienia roli lidera;
  • typy liderstwa;
  • zarządzanie zespołem;
  • róla w zespole;
  • komunikacja w zespole itp.

Spotkanie zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek oraz Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.